Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Koulutukseen hakeutuminen

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/khak/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa perusasteen jälkeiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista ja pääsyä sekä peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden sijoittumista jatko-opintoihin heti tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tilastossa on tietoja koulutukseen hakeneiden ja uusien opiskelijoiden määristä, hakeneiden ja uusien opiskelijoiden aikaisemmasta koulutuksesta ja yhtä aikaa eri koulutussektoreille hakeneista. Tilastotietoja on tuotettu 1990-luvulta lähtien vuosittain. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Tietosisältö

Tilastossa on tietoja peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden sijoittumisesta jatko-opintoihin sekä tietoja koulutukseen hakeneista ja uusista opiskelijoista.

Käytetyt luokitukset

Tilastoaineistot sisältävät Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset, oppilaitosta kuvaavat luokitukset sekä erilaiset alue- ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot tuotetaan yhdistämällä Tilastokeskuksen henkilöpohjaisia kokonaisaineistoja. Tiedot hakeneista perustuvat Opetushallituksen hakurekistereihin. Tiedot uusista opiskelijoista ja opiskelijoista perustuvat Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjien kautta oppilaitoksilta tai suoraan oppilaitoksilta keräämiin tietoihin. Tiedot peruskoulun päättäneistä perustuvat Opetushallituksen ammatillisen ja lukiokoulutuksen hakurekisterin tietoihin ja tiedot tutkinnon suorittaneista ja aikaisemmasta koulutuksesta perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisterin tietoihin.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkistetaan tammi- ja huhtikuussa.

Aikasarja

Tilastotietoja on tuotettu 1990-luvulta lähtien vuosittain. Yliopistoihin hakeneista ja hyväksytyistä on tietoja 1980-luvun alusta lähtien.

Asiasanat

jatko-opiskelu, koulutus, opiskelijat, oppilaitokset, yhteishaku

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/khak/yht.html


Päivitetty 26.09.2016