Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nya och nedlagda företag

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/aly/index_sv.html
Ämnesområdet: Företag
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken, som grundar sig på Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, omfattar företag som bedriver verksamhet, som är momsskyldiga eller som verkar som arbetsgivarföretag. Stiftelser, bostadsaktiebolag, ideella föreningar, offentliga myndigheter och religiösa samfund ingår inte i statistiken. Statistiken omfattar statens affärsverk, men inte de kommunala affärsverken.

Uppgiftsinnehåll

I statistiken ingår uppgifter om antalet nya och nedlagda företag efter näringsgren, område och juridisk form. Tidsperioden för statistiken är ett kvartal.

Klassificeringar

Företagets landskap har definierats enligt den nyaste landskapsindelningen (Kommuner och kommunbaserade indelningar 2004, Statistikcentralen, Handböcker 28, Helsingfors 2004). Området fastställs på basis av företagets hemkommun. Företagets näringsgren har definierats enligt Statistikcentralens indelning från år 2002 (Näringsgrensindelning 2002, Statistikcentralen, Handböcker 4, Helsingfors 2002).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistikens primäruppgifter erhålls från skatteförvaltningen. Uppgifter om nedläggning fås på basis av Statistikcentralens egen enkät eller från skatteförvaltningen. För statistiken väljs den tidigare uppgiften av två datumangivelser.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis, årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Kvartalsuppgifterna fem månader och årsuppgifterna för ett tiotal månader efter utgången av statistikperioden.

Tidsserie

Fr.o.m. år 1999.

Nyckelord

näringsgrenar, företag

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/aly/yht_sv.html


Senast uppdaterad 27.05.2019