Finlands officiella statistik

Nya och nedlagda företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet nya företag ökade och nedlagda företag minskade år 2018
31.10.2019
Enligt Statistikcentralen inledde 35 268 företag sin verksamhet år 2018. Detta var 17 procent fler än år 2017. Antalet nedlagda företag började minska. År 2018 lade 20 064 företag ned sin verksamhet.

Nästa offentliggörande:
23.1.2020

Beskrivning: Statistiken, som grundar sig på Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, omfattar företag som bedriver verksamhet, som är momsskyldiga eller som verkar som arbetsgivarföretag. Stiftelser, bostadsaktiebolag, ideella föreningar, offentliga myndigheter och religiösa samfund ingår inte i statistiken. Statistiken omfattar statens affärsverk, men inte de kommunala affärsverken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: näringsgrenar, företag.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Revidering av juridisk form (25.7.2019)
25.10.2019
I statistiken över nya och nedlagda företag har klassificeringen av företag reviderats enligt juridisk form.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/index_sv.html