Affärsföretag

Ett affärsföretag är en ekonomisk enhet som helt eller åtminstone delvis täcker sina utgifter med intäkter från försäljning, räntor, utdelning eller försäkringspremier. Företagets huvudsakliga syfte är att producera varor eller tjänster för försäljning på marknaden till ett pris som täcker produktionskostnaderna eller betjäna sådana företag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa