Begrepp
Juridisk enhet


En juridisk enhet är en sammanslutning eller en organisation som har registrerats för utövande av affärsverksamhet.

En juridisk enhet identifieras med ett FO-nummer. Juridiska enheter är t.ex. aktiebolag, privata näringsidkare, andelslag, statliga affärsverk och stiftelser.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa