Käsitteet
Itseopiskelu


Aikuiskoulutustutkimuksessa itseopiskeluksi lasketaan erikseen järjestetyn, muodollisen koulutuksen (formaalin ja non-formaalin) ulkopuolella tapahtuva uuden tiedon tai taidon opiskelu, joka voi olla varsin vapaamuotoista ja joka tapahtuu yksikseen, työtovereiden tai tuttavien kanssa. Opiskelun minimikestoksi vuoden aikana on asetettu 20 tuntia. Ns. satunnaisoppimista ei lueta mukaan itseopiskeluun.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

"Elinikäisen oppimisen Ad hoc modulin 2003 tuloksia" -raportissa itseopiskelulla tarkoitetaan muualla kuin muodollisessa, järjestetyssä koulutuksessa tai opetuksessa tapahtunutta oppimista ja tietojen tai taitojen tarkoituksellista kehittämistä. Itseopiskelulle on tyypillistä se, että henkilö itse vastaa opetusjärjestelyistä ja että opiskelu tapahtuu ilman opettajaa. Itsekseen opiskelulle ei ole asetettu minkäänlaista vähimmäiskestoa.

Omia tietoja ja taitoja voi tarkoituksellisesti kehittää itsekseen esim. kirjoja ja lehtiä lukemalla, opiskelemalla internetiä hyväksi käyttäen tai seuraamalla oppimistarkoituksessa TV:n tai radion opetusohjelmia tai kasetteja tai käyttäen apuna cd-levyjä, videoita tms.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa