Teollisuus työllistää ulkomailla jo enemmän kuin Suomessa

Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 4-5/2012.

Henkilöstö tytäryhtiöissä ulkomailla 2010

Lähde: Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010. Tilastokeskus

Tuoreen Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilaston mukaan suomalaisten yritysten toiminta ulkomailla on jo varsin mittavaa. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskenteli vuonna 2010 lähes 600 000 henkilöä, kun vastaavasti kaikissa Suomessa toimivissa yrityksissä oli henkilöstöä yhteensä vajaat 1,5 miljoonaa.

Globalisoitumisesta ja Aasian noususta huolimatta vanha manner on suomalaisyrityksille keskiössä. Niiden toiminta ulkomailla on sijoittunut voittopuolisesti Eurooppaan. Noin puolet ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstöstä sijoittui EU-maihin ja 15 prosenttia muihin Euroopan maihin.

Tärkeimmät yksittäiset tytäryhtiöiden sijaintimaat henkilöstön mukaan olivat Ruotsi, Kiina, Venäjä ja Saksa. Suomella on muutenkin aktiiviset kauppasuhteet näihin maihin, jotka löytyvät myös ulkomaankauppatilastojen kärkisijoilta. Myös Viroon on perustettu aktiivisesti tytäryhtiöitä.

Sijoittuminen tai tytäryhtiöiden perustaminen ulkomaille riippuu myös keskeisesti yrityksen toimialasta. Teollisuus on tällä mittarilla ollut aktiivisin ja selvässä kärjessä. Suomalaisissa teollisuuden tytäryhtiöissä ulkomailla työskenteli 380 000 henkilöä eli noin kaksi kolmannesta kaikkien ulkomaisten tyttärien henkilöstöstä.

Teollisuuden rakennemuutos on ollut raju ja viime vuosina teollisuuden työllisyys Suomessa on laskenut selvästi. Teollisuus työllisti enää 330 000 henkilöä Suomessa vuonna 2010 eli selvästi vähemmän kuin tytäryhtiöt ulkomailla.

Teollisuudessa vahvoja työllistäjiä ulkomaisissa tytäryhtiöissä olivat elektroniikka- ja sähköteollisuus (140 000 henkeä) sekä kone- ja metalliteollisuus (110 000 henkeä).

Kaupan toimialan tytäryhtiöissä ulkomailla työskenteli 64 000 henkilöä, informaatio- ja viestintäsektorilla ja rakentamisessa 32 000 henkilöä. Muiden toimialojen merkitys oli selvästi vähäisempi.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden taloudellinen merkitys on myös huomattava. Tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli lähes 180 miljardia euroa. Liikevaihdosta 42 prosenttia syntyi EU15-maissa ja 23 prosenttia Aasiassa ja Oseaniassa.

______________________
Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010 on Tilastokeskuksen vuosittainen tilastojulkaisu. Se kuvaa Suomessa sijaitsevien yritysten liiketoiminnan maailmanlaajuista sijoittumista ja selvittää ulkomailla sijaitsevan toiminnan merkittävyyttä mm. henkilöstöllä ja liikevaihdolla mitattuna.


Päivitetty 5.11.2012