Suomalaisyrityksillä lähes 600 000 työntekijää ulkomailla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 3/2012.

Suomen kauppatase on jo jonkin aikaa ollut miinuksella. Kaukana ovat ajat, jolloin ulkomaankauppa oli reilusti ylijäämäistä ja vienti veti.

Yritystoiminnan kansainvälistyminen ja uudet markkinat ovat muuttaneet myös ulkomaankaupan toimintalogiikkaa. Kuluttajille valmiiden lopputuotteiden liikkuminen maasta toiseen eli perinteisen tavarakaupan rooli on vähentynyt.

Suuri osa ulkomaankaupasta koostuu nykyisin erilaisista välituotteista, joista lopputuote valmistetaan esimerkiksi Kiinassa. Välituotteiden valmistuksessa globaalit tuotantoketjut ja niiden trimmaaminen ovat hallitsevassa asemassa. Kilpailu tuotteissa ja niiden komponenteissa on kovaa, ja valmistusmaan on oltava jo määritelmän mukaan kilpailukykyinen. Lisäksi kansainvälistyminen ja viestintäteknologian kehitys ovat heijastuneet palvelujen ulkomaankaupan vahvana kasvuna.

Suurien monikansallisten yritysten toimintamalli edellyttää yleensä kattavaa tytäryritysverkostoa ainakin niissä maissa, joissa liiketoimintaa aktiivisesti harjoitetaan. Kilpailu asiakkaista edellyttää yrityksiltä läsnäoloa esimerkiksi myyntiin tai huoltoon liittyvissä asioissa. Erityisen tärkeää tämä on nopeasti kasvavilla markkinoilla ja alueilla.

Myös monet suomalaisyritykset ovat joko perustaneet tai muuten hankkineet ulkomailta omistukseensa koko joukon yrityksiä – eli investoineet ulkomaille. Tämä on usein järkeenkäypää; tuotanto ja markkinat ovat lähekkäin ja tukevat toisiaan.

Suomalaiset yritykset ovat varsin kansainvälisiä. Tuoreen tilaston mukaan lähes 5 000 suomalaista yritystä toimi ulkomailla vuonna 2010, yhteensä 118 maassa. Yritykset työllistivät ulkomailla yhteensä lähes 600 000 henkilöä.

Laaja ulkomailla toimiva ja näitä markkinoita palvelevalla yritysverkosto vaikuttaa myös tilastojen tulkintaan. Osasyynä vientimme alamäkeen on se, että yhä useammin yritystoiminnan kaikki vaiheet tapahtuvat ulkomailla eivätkä tavarat tai palvelut missään vaiheessa poistu Suomesta eli kirjaudu vienniksi.

On hyvä muistaa, että tavoitteena yritystoiminnalla ulkomailla on tuottaa voittoa eli saada tuottoa investoinnille. Tämä toimintamalli on siis jo lähtökohdiltaan globaali perinteisen kotimaasta tapahtuvan vientitoiminnan sijaan.

Henkilöstö tytäryhtiöissä ulkomailla tärkeimmillä alueilla vuonna 2010

Lähde: Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 5.6.2012