Työn ja pääoman välinen suhde on muuttunut

  1. Sähköteknisessä teollisuudessa selkeä muutos
  2. Palvelualoilla voittojen osuus on kasvanut vähemmän kuin teollisuudessa
  3. Mihin kasvaneet voitot on käytetty?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palvelualoilla voittojen osuus on kasvanut vähemmän kuin teollisuudessa

Palvelualoilla voittojen osuus arvonlisäyksestä on ollut pienempi kuin teollisuudessa, mutta rakentamisessa voittojen osuus on ollut palvelualojakin pienempi. Osuus on kasvanut vain lievästi pitkällä aikavälillä ja oli viime vuonna ennakkotietojen mukaan noin 10 prosenttia.

Palvelualoilla voidaan havaita samanlaista kehitystä kuin teollisuudessa, mutta muutokset eivät ole olleet yhtä jyrkkiä ja nopeita kuin teollisuudessa. Voittojen osuus oli 1980-luvulla noin 20 prosenttia, 2000-luvulla noin 30 prosenttia ja viime vuonna 25 prosenttia (kuvio 6).

Kaupan alalla voittojen osuus noudattaa teollisuuden tavoin melko tarkkaan koko talouden vastaavaa kehitystä. Voitto-osuuden kohoaminen on selvä trendi eikä voittojen osuus yhtenäkään vuonna poikkea kovin paljon kaikkien alojen keskiarvosta. (Kuvio 7.)

Kuljetuksessa ja varastoinnissa voitto-osuuden kehitys poikkeaa muista aloista. Voittojen osuus kasvoi aina vuosituhannen vaihteeseen asti, jopa 1990-luvun lamavuosina, mutta on vähentynyt 2000-luvulla selvästi. Viime vuosina voittojen osuus on ollut keskimääräistä pienempi (kuvio 7). Muun muassa vesi- ja ilmaliikenne ovat tuottaneet tappiotakin.

Rahoitus- ja vakuutustoiminnassa voittojen osuus kasvoi selvästi, kun työntekijöitä vähennettiin 1990-luvun laman ja pankkikriisin seurauksena. Voittojen osuus on ollut 2000-luvulla huomattavan suuri, lähes puolet arvonlisäyksestä. Vakuutustoiminnan arvonlisäys vaihtelee laskentamenetelmän takia huomattavasti vuosittain, joten myös voittojen osuus vaihtelee. (Kuvio 8.)

Informaatio- ja viestintäaloilla (kustannustoiminta, audiovisuaalinen toiminta, televiestintä ja tietojenkäsittelypalvelu) voittojen osuus laski 1980-luvulla, mutta kasvoi 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Viime vuosina osuus on pienentynyt. Liike-elämän palveluissa voittojen osuus on kehittynyt samalla tavalla kuin taloudessa yleensä, mutta taso on alhaisempi. (Kuvio 8.) Liike-elämän palveluihin on tässä luettu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta.

Kuvio 6. Toimintaylijäämän osuus teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa vuosina 1975–2010. Prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito. Tilastokeskus.

 

Kuvio 7. Toimintaylijäämän osuus kaupassa sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa vuosina 1975–2010. Prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito. Tilastokeskus.

 

Kuvio 8. Toimintaylijäämän osuus informaatio- ja viestintäalalla, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä liike-elämän palveluissa vuosina 1975–2010. Prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2012