Verovalvonnan musta aukko

 1. Tuloja maksutaseessa enemmän kuin veroilmoituksissa
 2. Säästödirektiivi vuotaa
 3. Ulkomaalaisena esiintyminen on houkuttavaa ja helppoa
 4. Sijoituksia salkkuvakuutusten suojissa
 5. Myyntivoitot piiloon etävälittäjiä käyttämällä
 6. Ulkomaalaisten osingoista jää satojen miljoonien verotulot saamatta
 7. Ulkomaalainen voi välttää kotimaansa veroja sijoittamalla suomalaisiin arvopapereihin
 8. Kansainvälisen sijoitustoiminnan aiheuttamat veromenetykset

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Markku Hirvonen on harmaan talouden asiantuntija. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 6/2011.

Harmaa talous yhdistetään useimmiten rakennus- ja ravintola-aloihin, niillä tehtävään pimeään työhön, kirjanpidon ohittavaan myyntiin ja kuittikauppaan. Siksi eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän tutkimuksen tulos yllätti: verottajalta salattujen tulojen suhteellinen osuus osoittautui kansainvälisessä sijoitustoiminnassa ylivoimaisesti suuremmaksi kuin harmaan talouden perinteisillä toimialoilla.
__________________

Kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvää veronkiertoa ei ole Suomessa aikaisemmin yritetty systemaattisesti kartoittaa eikä siihen kohdistuvia kokonaisvaltaisia tutkimuksia ole juuri muuallakaan tehty. Ruotsin verohallinto on laajassa verovajetta koskevassa selvityksessään arvioinut yksityishenkilöiden kansainvälisistä pääomatuloista aiheutuneen verovajauksen suuruudeksi 7,5 miljardia kruunua (820 miljoonaa euroa). Perusteena on käytetty laskelmaa kansantalouden tilinpidon mukaisten ja rahoitusmarkkinatilastojen osoittamien säästöjen erotuksesta.

Suomessa eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän tutkimuksen kohteena olivat tilanteet, joissa verotuksen ulkopuolelle jätetään

 • suomalaisten saamat sijoitustuotot ulkomaisista arvopapereista ja
 • suomalaisten ulkomaisten välittäjien kautta saamat sijoitustuotot suomalaisista arvopapereista.

Tutkimuksen kuluessa esiin nousivat lisäksi

 • Suomelle aiheutuvat veromenetykset ulkomaalaisten Suomesta saamista osinkotuloista ja
 • ulkomaalaisten mahdollisuudet kiertää oman maansa veroja sijoittamalla suomalaisiin arvopapereihin.

Tuloja maksutaseessa enemmän kuin veroilmoituksissa

Verohallinnon tilastojen mukaan runsaat 260 000 suomalaista yksityishenkilöä ilmoittaa vuosittain veroilmoituksissaan ulkomailta saatuja pääomatuloja. Luonnolliset henkilöt ovat vuosina 2006–2008 ilmoittaneet verotukseen yli sadan miljoonan euron edestä pääomatuloja ulkomailta (Taulukko 1).

Taulukko 1. Luonnollisten henkilöiden verotukseen ilmoittamat pääomatulot ulkomailta verovuosina 2006–2008

  tulonsaajia tulot
milj. euroa
keskimääräinen tulo
saajaa kohti, euroa
Verovuosi 2006: 266 912 100,3 376
Verovuosi 2007: 262 704 147,1 560
Verovuosi 2008 262 251 121,4 463

Lähde: Hirvonen, M. & Lith, P. & Walden, R. (2010), Suomen kansainvälistyvä harmaa talous, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2010

Ilmoitettujen tulojen määrä on vähäinen verrattuna kotimaasta saatuihin pääomatuloihin. Vuonna 2008 luonnolliset henkilöt ilmoittivat kotimaasta saatuja osinkotuloja 3,7 miljardia euroa ja arvopapereiden luovutusvoittoja 1,6 miljardia euroa.

Suomen Pankki kerää maksutasetilastoaan varten tietoja suomalaisten sijoituksista ulkomaille. Kotitalouksien ulkomaisista arvopaperisijoituksista saaman tuoton tilastointi perustuu pankeille ja muille arvopapereiden säilyttäjille tehtyyn kyselyyn. Kotitalouksien ulkomaisista arvopaperisijoituksista saamien tulojen määrä ylittää kyselyn perusteella selvästi luonnollisten henkilöiden veroilmoituksissaan ilmoittamien ulkomaisten pääomatulojen kokonaismäärän (Taulukko 2).

Taulukko 2. Kotitalouksien tuotot ulkomaisista arvopaperisijoituksista ja verotukseen ilmoitetut pääomatulot 2006–2008

  2006 2007 2008
Täydennetty maksutasetilasto,
kotitalouksien tuotot ulkomaisista
arvopaperisijoituksista, milj.euroa
169,3 245,5 203,7
Luonnollisten henkilöiden verotukseen
ilmoittamat pääomatulot ulkomailta, milj. euroa
100,3 147,1 121,3
Erotus, milj. euroa 69 98,4 82,4

Lähde: Hirvonen, M. & Lith, P. & Walden, R. (2010), Suomen kansainvälistyvä harmaa talous, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2010

Todellinen ero on suurempi, koska Suomen Pankin tilastosta puuttuvat muun muassa ulkomaisista suorista sijoituksista saadut tuotot. Tilastot eivät kerro myöskään siitä, paljonko ulkomaisista arvopaperisijoituksista saatuja tuottoja nostetaan suomalaisten hallitsemien yhtiöiden välityksellä ja missä määrin nämä tulevat verotuksen piiriin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 6.9.2011