Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Inflaatio tulee nyt veroista ja EU:n ulkopuolelta

  1. Energian hinnoissa myös kasvaneita katteita
  2. Asumisen hinnat tasaantumassa
  3. Ravinto kallistunut hintapaineista ja niitä ilmankin
  4. Veronmuutokset kiihdyttäneet kotoista inflaatiota
  5. Muissa tavaroissa ja palveluissa maltillista nousua
  6. Paineita inflaation kiihtymiseen edelleen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Veronmuutokset kiihdyttäneet kotoista inflaatiota

Hallituksen tekemät välillisten verojen muutokset ovat nostaneet kuluttajahintaindeksiä vuoden aikana noin 0,6 prosenttiyksikköä. Vuoden 2010 heinäkuun alussa ravintolaruuan arvonlisäveroa laskettiin 22 prosentista 13 prosenttiin. Samaan aikaan kaikkien muiden tavaroiden ja palvelujen arvonlisäveroa nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä. Näiden yhteenlaskettu laskennallinen vaikutus indeksiin oli vuositasolla 0,16 prosenttiyksikköä.

Vuoden 2011 alussa nostettiin sähköveroa, kevyen polttoöljyn veroa ja virvoitusjuomaveroa. Uutena valmisteverona tuli vuoden alussa voimaan makeisvero. Bensiinin ja dieselin polttoainevero aleni hieman, koska niihin sekoitettiin halvemman verokohtelun polttoaineita.

Kiinteistöveroa nostettiin vuonna 2010. Tämä aiheuttaa vuoden 2011 aikana nousua hoitovastikkeisiin sekä vuokriin. Suurin indeksivaikutus oli sähköveron nousulla, lähes 0,2 prosenttiyksikköä. Makeisvero nosti kuluttajahintaindeksiä 0,1 prosenttiyksikön verran. Suurin korotus tuli jäätelölle. Jäätelöpaketin hinta on noussut vuodessa lähes 35 prosenttia puolestatoista eurosta reiluun kahteen euroon paketilta.

Taulukko. Välillisten verojen muutosten laskennallinen vaikutus kuluttajahintaindeksiin maaliskuussa 2011

Vero Vaikutus kuluttajahintaindeksiin,
%-yksikköä
Ravintolaruokailun Alv:n lasku 1.7.2010 – 0,39
Alv- nousu 1.7.2010, muut tavarat ja palvelut 0,55
Makeisvero, uusi 1.1.2011 0,11
Virvoitusjuomavero, nousi 1.1.2011 0,04
Sähkövero, nousi 1.1.2011 0,19
Kevyen polttoöljyn vero, nousi 1.1.2011 0,08
Bensan polttoaineveron lasku,
sekoitussuhde 1.1.2011
– 0,01
Kiinteistövero, nousi 2010 0,04
Verot yhteensä 0,6

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 25.5.2011