Rahoitus rassaa kasvuyrityksiä

  1. Talouskriisi laimensi IT-yritysten lainausintoa
  2. Kasvuyritysten elinehto
  3. Pankkien merkitys gaselleille vähentynyt
  4. Rahoituksen ehdot tiukentuneet
  5. Rahoituksen hinta valopilkkuna
  6. Takaajia tarvitaan
  7. Pääomarahoitus kiinnostaa
  8. Kasvuyrityksiä ja gaselleja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Markku Pankasalo ja Samuli Rikama työskentelevät asiantuntijoina Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli julkaistaan Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehden numerossa 3/2011.

Yritystoiminnan perusedellytyksen, rahoituksen, niukkuus voi ehkäistä hyvien liiketoiminta-ideoiden toteutuksen. Tilastokeskuksen tuore selvitys osoittaa, että rahoitusongelmia on erityisesti nuorilla ja kasvavilla yrityksillä, joiden toiminta ei välttämättä ole vielä vakiintunut.
_________________

Taloudellisen hyvinvoinnin kannalta dynaamiset kasvuyritykset ovat keskeisessä asemassa. Niiden toiminta synnyttää parhaimmillaan uusia ja toisiaan tukevia ideoita, tuotteita ja yrityksiä, jotka luovat myös työpaikkoja.

Tuore, lähes kaikissa EU-maissa toteutettu yrityskysely selvitti yritysrahoituksen saatavuutta vuonna 2007 eli ennen talouden äkillistä romahdusta sekä vuonna 2010, jolloin talouskriisin akuutti vaihe oli jo historiaa.

Yrityksiltä tiedusteltiin, mistä lähteistä ja minkälaista rahoitusta on haettu ja onko rahoitus myönnetty. Selvityksen keskeisenä kohteena olivat kasvuyritykset, erityisesti enintään viiden vuoden ikäiset, voimakkaasti kasvaneet ns. gaselliyritykset.

Talouskriisi laimensi IT-yritysten lainausintoa

Ennen talouskriisiä vuonna 2007 sekä kriisin jälkeen vuonna 2010 rahoitusta hakeneiden yritysten määrä säilyi jotakuinkin ennallaan. Noin puolet yrityksistä ilmoitti hakeneensa rahoitusta näinä vuosina.

Toimialoittain aineisto paljastaa kuitenkin selviä eroja (Kuvio 1). Rakennusalan yrityksistä kolmannes haki rahoitusta vuonna 2007, eli rahoitusta hakeneiden osuus oli selvästi muita toimialoja pienempi. Vuonna 2010 rahoituksen tarve rakennusalalla vilkastui selvästi ja lähes puolet yrityksistä ilmoitti hakeneensa rahoitusta.

Kuvio 1. Rahoitusta hakeneiden yritysten osuus toimialoittain 2007 ja 2010

Lähde: Tilastokeskus, Rahoituksen saatavuus -kysely.

Yrityspalveluiden ja etenkin tietotekniikkapalveluiden toimialoilla rahoitusta haettiin keskimääräistä useammin kumpanakin vuotena. Tietotekniikkapalveluissa yritykset hakivat vuonna 2007 erityisen aktiivisesti rahoitusta – lähes 80 prosenttia yrityksistä teki niin – mutta talouskriisi näyttää vähentäneen alan yritysten intoa hankkia ulkopuolista rahoitusta. Kuitenkin vuonna 2010 tietotekniikkayritykset olivat edelleen selvästi aktiivisin toimialaryhmä rahoituksen haussa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 20.4.2011