Kaupan toimialakatsaus III/2009

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon sukellus hidastui hieman
  3. Kaupan alalla työllisten määrä väheni
  4. Kaupan näkymät jatkuivat synkkinä
  5. Fokus: Vähittäiskaupan pienyritykset sinnittelivät Uudellamaalla
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705,
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon heikko kehitys jatkui vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Alan työllisten määrä väheni yhä tuntuvasti verrattuna vuoden takaiseen tasoon. Kaupan yritykset arvioivat kolmannen neljänneksen lopussa, että henkilöstön määrä vähenee myös vuoden 2009 lopulla. Lisäksi myyntiodotukset olivat synkät lähikuukausille. Vuoden 2009 lokakuulta saatujen ennakkotietojen mukaan kaupan alavireinen kehitys näyttää jatkuvan, joskin alan suhdannenäkymät olivat kuitenkin hieman kohentuneet verrattuna edelliseen neljännekseen.

Auto- ja tukkukaupassa liikevaihto väheni huomattavasti kolmannella neljänneksellä verrattuna edelliseen vuoteen. Myös vähittäiskaupassa myynti supistui vuotta aiemmasta, mutta nousi hieman verrattuna edelliseen neljännekseen. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori on yhä poikkeuksellisen alhaalla. Auto- ja vähittäiskaupan yrityksissä myynnin ja työllisten määrän arvioitiin yhä vähentyvän lähikuukausina.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2010