Palvelualojen toimialakatsaus I/2009

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Taantuma pureutui myös palvelualoille
  3. Työllisyys ennallaan alkuvuodesta
  4. Palvelualojen suhdannenäkymät
  5. Fokus: Palvelualojen liikevaihdon kasvu ripeintä Kanta-Hämeessä ja Pohjanmaalla vuonna 2008
  6. Palvelualojen liikevaihdon kasvu tasaantui vuoden loppua kohti
  7. Kasvu tasaantui vuodesta 2007 Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Itä-Uudellamaalla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Katja Äijö (09 1734 2659) ja Ulla Virtanen (09 1734 2639)
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta

Palvelualojen suhdannetilanne heikkeni selvästi vuoden alussa. Liikevaihdon kasvuvauhdin hidastuminen kääntyi laskuksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin huono kehitys edisti liikevaihdon huventumista. Palvelualat supistuivat alkuvuodesta keskimäärin 4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kaikki pääluokat eivät heikentyneet yhtä voimakkaasti. Kohtuullisen hyvin kasvoivat edelleen liikevaihdoltaan kiinteistöalan palvelut sekä taiteet, viihde ja virkistys.

Myös palvelujen tuottajahintojen kasvuvauhti hidastui. Tuottajahinnat nousivat alkuvuodesta 2 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna, kun edellisvuonna hinnat kallistuivat keskimäärin lähes 6 prosenttia. Eniten nousivat ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminnan tuottajahinnat. Sen sijaan informaation ja viestinnän sekä kuljetuksen ja varastoinnin tuottajahinnat pysyivät edellisvuoden tasolla.

Palvelualoilla oli alkuvuonna työllisiä saman verran kuin edellisvuoden alussa. Ansiotaso pysyi tammi-maaliskuussa edeltävän neljänneksen tasolla.

Palvelualojen palkkasumma kasvoi vuoden 2009 tammi-maaliskuussa 3 prosenttia eli nopeammin kuin koko talouden palkkasumma, joka vastaavana ajanjaksona kasvoi vajaat 2 prosenttia. Kasvu hidastui kuitenkin selvästi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, jolloin palvelualojen palkkasumma kasvoi lähes 12 prosenttia vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Heikointa kehitys oli liikevaihdon tavoin kuljetuksessa ja varastoinnissa, jossa palkkasumma jopa supistui hieman.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.6.2009