Suomen koulutustaso ei yllä EU-kärkeen nuorissa ikäluokissa

  1. Koulutusrakenteen muutos selittää Suomen lukuja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Mika Tuononen on yliaktuaari Tilastokeskuksen henkilötilastot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 3/2009.

Eurostatin tuoreen tiedotteen mukaan korkea-asteen suorittaneiden osuus 25-34-vuotiaiden ikäryhmässä on Suomessa 39 prosenttia. Kyproksella, Irlannissa, Ranskassa, Belgiassa, Tanskassa ja Ruotsissa vastaava osuus on 40 prosenttia tai yli. Useimmissa maissa 25-34-vuotiaat ovat koulutetuin ikäryhmä, koska kouluttautumisen laajuus ja saavutettavuus ovat jatkuvasti lisääntyneet.

Oheisen taulukon mukaan Suomessa korkea-asteen koulutuksen suorittaneita on kuitenkin enemmän (43 %) 35-44-vuotiaiden ikäryhmässä kuin 25-34-vuotiaiden ikäryhmässä. Suomen 35-44-vuotiaiden prosenttiluku on myös korkeampi kuin missään muussa EU-maassa.

Taulukko 1. Korkea-asteen koulutetut 2007, prosenttia väestöstä

  25-34-
vuotiaat
35-44-
vuotiaat
45-64-
vuotiaat
EU27 29,9 24,8 19,4
Alankomaat 36,7 30,8 28,1
Belgia 41,3 35,5 25,6
Bulgaria 24,9 23,0 20,9
Espanja 38,9 32,2 19,7
Irlanti 43,9 34,3 21,8
Iso-Britannia 37,9 32,7 28,4
Italia 18,9 14,0 10,4
Kreikka 27,1 25,3 16,9
Kypros 47,0 35,2 22,9
Latvia 26,3 22,9 20,3
Liettua 38,9 28,1 23,9
Luxemburg 35,7 27,3 20,7
Malta 22,5 11,5 7,9
Portugali 21,4 13,6 9,0
Puola 30,0 17,7 12,6
Ranska 41,5 28,7 18,3
Romania 16,6 10,1 10,1
Ruotsi 39,9 31,0 27,4
Saksa 22,6 25,7 24,2
Slovakia 17,5 13,1 13,2
Slovenia 30,1 22,6 17,8
Suomi 39,3 42,7 32,1
Tanska 40,1 34,1 27,3
Tšekki 15,5 14,3 12,4
Itävalta 18,9 19,1 15,9
Unkari 22,0 17,8 15,9
Viro 34,6 33,7 32,4
Islanti 32,5 36,4 25,5
Kroatia 18,3 15,7 15,7
Norja 41,7 36,8 29,2
Sveitsi 35,0 33,8 28,0
Turkki 12,9 8,8 7,0
Korkea-asteen koulutetut, ISCED-asteet 5A, 5B tai 6

Lähde: European Union Labour Force Survey. Eurostat.

Koulutusrakenteen muutos selittää Suomen lukuja

Suomen poikkeavaa kehityskulkua selittää erityisesti korkea-asteen koulutuksen rakennemuutos. Vanhemmissa ikäluokissa on vielä mukana runsaasti ammatillisen opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen suorittaneita, joita nuorimmissa ikäluokissa on enää vähän, sillä nämä koulutukset ovat poistuneet suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Ammatillisen opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen koulutus korvattiin 90-luvulla ammattikorkeakoulukoulutuksella. Koko korkea-asteen koulutusmäärät supistuivat tämän seurauksena jonkin verran. Korkeakoulukoulutuksen (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) koulutusmäärät sen sijaan kasvoivat selvästi.

Tilastokeskuksen tutkintorekisterin mukaan vuonna 2007 opistoasteen koulutuksen suorittaneita 35-44-vuotiaita oli runsaat 130 000, mutta 25-34-vuotiaissa enää vajaat 40 000 henkilöä. Ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutusta vastaavien alemman ja ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijakoulutuksen suorittaneita oli 35-44-vuotiaissa runsaat 150 000 henkilöä, 25-34-vuotiaiden ikäryhmässä runsaat 200 000 henkilöä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 2.6.2009