Ulkomaalainen saa huonompaa palkkaa useimmilla aloilla

  1. Suurin ero yksityisellä sektorilla
  2. Ulkomaalaiset myyntijohtajat tienaavat neljänneksen enemmän
  3. Suomalaiskokit kuntapuolella, ulkomaalaiset ravintoloissa
  4. Lääkäreitä, siivoojia ja rakentajia palkkakuopassa
  5. Intialaiselle kolmanneksen enemmän, somalille kolmanneksen vähemmän
  6. Osa eroista voi johtua epäkohdista

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Antti Katainen työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen Hinnat ja Palkat -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 2/2009.

Palkkaerot suomalaisten ja ulkomaalaisten välillä ovat kasvaneet 2000-luvulla. Suurin syy on rakenteissa: ulkomaalaisten palkansaajien määrä on lisääntynyt erityisesti pienipalkkaisissa, suorittavissa ammateissa. Palkkatilastot antavat kuitenkin joitakin viitteitä myös syrjinnästä.
______________

Ulkomaalaisten palkansaajien määrä on kasvanut Suomen työpaikoilla viime vuosina. Lähes yhtä jalkaa on lisääntynyt keskustelu ulkomaalaisten syrjimisestä tai työehtojen noudattamatta jättämisestä työnantajan puolelta. Pääasiassa keskustelua on käyty epäoikeudenmukaisesta palkkauksesta tai olemattomasta vapaa-ajasta ja liian suuresta työtaakasta.

Ulkomaisen työvoiman kysyntää on kasvattanut viime vuoden lopulle saakka Suomen talouden vahva kasvu. Jatkossa kysyntää kasvattaa suomalaisten palkansaajien vanheneminen ja eläkkeelle jääminen. Väestön ikääntyminen johtaa siihen, että ammattitaitoisen kotimaisen työvoiman saatavuusongelmat lisääntyvät ja syntyvää työvoimapulaa tullaan paikkaamaan jossain määrin myös maan rajojen ulkopuolelta.

Maahanmuuttajien palkkaamisessa ei ole kuitenkaan kyse pelkästään työvoimapulan paikkaamisesta, vaan myös työmarkkinoiden ja osaamisen rikastamisesta muualla maailmassa hankitulla osaamisella tai vaihtoehtoisilla työtavoilla. "Aivotuontia" on harrastettu tähän saakka ainakin teleliikenteen ja tietotekniikan aloilla. Lisäksi ulkomaisen työvoiman osuus on kasvanut voimakkaasti teollisuudessa, liikenteessä ja rakennusalalla.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden yleisimmät ammatit olivat vuonna 2006 siivooja, myyjä ja ajoneuvojen kuljettaja. Myös rakennuksilla ja ravintoloissa työskentelee paljon ulkomaalaisia. Kymmenen yleisimmän ammatin joukossa oli myös yksi modernimpi ammatti, tietotekniikan erityisasiantuntija.

Suurin ero yksityisellä sektorilla

Ulkomaalaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2007 lopussa 2 579 euroa, suomalaisten 2 737 euroa. Palkkaero oli suurin yksityisellä sektorilla, 7,7 prosenttia, ja pienin kuntasektorilla, 3,1 prosenttia.

Palkkaerojen taustalla ovat palkansaajarakenteiden erot ulkomaalaisten ja suomalaisten välillä sekä rakenne-erot eri työnantajasektoreilla. Ulkomaalaisten palkkaero suomalaisiin palkansaajiin verrattuna on kasvanut vuodesta 2001 vuoteen 2007 lähes viisi prosenttiyksikköä (Kuvio 1). Palkkaeron repeäminen johtuu pääasiassa siitä, että ulkomaalaisten palkansaajien määrä on lisääntynyt vuoden 2001 jälkeen erityisesti pienipalkkaisissa suorittavissa ammateissa.

Kuvio 1. Ulkomaalaisten palkansaajien palkkaero suomalaisiin verrattuna

Lähde: Palkkarakennetilasto 2007, Tilastokeskus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009