Rakentamisen toimialakatsaus III/2008

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen volyymi on kääntynyt laskuun
  3. Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi edelleen voimakkaasti
  4. Talonrakentamisen kustannusten nousuvauhti hidastuu
  5. Rakennusalan työttömien määrä kääntynyt kasvuun
  6. Rakennusalan suhdannenäkymät kääntyneet erittäin negatiivisiksi
  7. Fokus: Korjausrakentaminen kasvoi vuonna 2007
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Kristian Taskinen (09) 1734 2238, Kaj Isaksson (09) 1734 3633
Sähköposti: rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta

Uudisrakentamisen volyymi supistui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä 3,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Uudisrakentamisen tuotoksen kiinteähintaista arvoa kuvaavan uudisrakentamisen volyymi-indeksin trendisarjan huippu ajoittui vuoden 2008 ensimmäiselle neljännekselle, mikä lienee paras mittari osoittamaan ajankohtaa, jolloin uudisrakentaminen saavutti suhdannehuippunsa tällä kertaa. Asuinrakentaminen lähti hiipumaan jo vuotta aiemmin, mutta toimitilarakentamisen voimakas kasvu piti koko uudisrakentamisen kasvua yllä aina vuoden 2008 alkupuolelle saakka.

Käynnissä olevien uudisrakennushankkeiden loppuunsaattaminen piti monet rakentamisen suhdanneindikaattoreista edelleen varsin positiivisina myös vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi edelleen ja alan työllisten määräkin lisääntyi. Toisaalta suhdannekäänteen seuraukset näkyivät jo käynnistyvien rakennushankkeiden vähentymisenä, rakentamisen kustannus- ja hintatason nousun tasaantumisena sekä työttömien määrän laskun pysähtymisenä.

Rakennusalan tulevaisuuden näkymät ovat synkät. Elinkeinoelämän keskusliiton tuottaman rakennusalan suhdannebarometrin mukaan rakentamisen suhdannetilanteen uskotaan heikkenevän voimakkaasti. Myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen rakennushankkeiden määrätkin ovat myös vähentyneet selvästi. Lisäksi myös kuluttajien näkemykset tulevaisuudesta ovat heikentyneet voimakkaasti ja tukevat näkemystä Suomen talouskasvun hiipumisesta ja rakennusinvestointien supistumisesta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2009