Teollisuuden toimialakatsaus I/2008

 1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
 2. Suomen teollisuustuotannon kasvu jatkui EU-maita ja USA:ta nopeampana
 3. Tuottajahinnat nousivat alkuvuodesta monilla toimialoilla
 4. Erityisesti viennin liikevaihdossa kasvua
 5. Teollisuuden palkkasumma kasvoi mutta työllisten määrä laski
 6. Tehdasteollisuuden näkymät yhä loivasti miinuksella
 7. Fokus: Paluu 1970-luvulle: öljy heiluttaa jälleen Suomen ja maailman taloutta
 8. Öljy - maailmantalouden voiteluaine
 9. Suomen talouden ja teollisuustuotannon kehitys 1970-luvulla ja nyt
 10. Inflaatio ja työttömyys 1970-luvulla ja nyt
 11. Suomen ja maailmantalouden viimeaikojen tilanne
 12. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
 13. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391
Fokuksen kirjoittaja: Kari Rautio (09) 1734 2479
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Teollisuustuotanto jatkoi kasvuaan vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomessa kasvuvauhti pysytteli likimain edellisvuoden tasolla, vaikka hiipuikin hieman edellisestä vuosineljänneksestä. Myös teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu oli alkuvuodesta varsin nopeaa ja kasvua tuli sekä viennistä että kotimaisesta myynnistä.

Teollisuuden keskeisillä alatoimialoilla kehitys jatkui yhä varsin erilaisena. Tuotannon kasvu jatkui metalliteollisuudessa ja kemianteollisuudessa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta puu- ja paperiteollisuudessa tuotanto jäi selvästi vuodentakaista pienemmäksi. Liikevaihdon osalta kasvu oli erityisen nopeaa kemianteollisuudessa, jossa myös tuottajahinnat nousivat voimakkaasti. Vaikka työllisten määrä laski alkuvuodesta hieman teollisuusyrityksissä, teollisuuden palkkasumma kasvoi selkeästi.

Kokonaisuudessaan teollisuusyritysten lähitulevaisuuden näkymät vaikuttavat yhä kohtalaisen hyviltä. Jonkinasteinen suhdannetilanteen viileneminen heijastuu kuitenkin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrissa että Tilastokeskuksen teollisuuden uusia tilauksia kuvaavassa tilastossa. Eri alatoimialojen osalta tilanne on likimain ennallaan. Puu- ja paperiteollisuuden näkymät vaikuttavat heikoilta, mutta metalliteollisuuden ja kemianteollisuuden osalta tilanne jatkuu melko hyvänä.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.6.2008