Talousluottamus on jakautunut kahtia 2000-luvulla

  1. Oma ja Suomen talous eriytyneet
  2. Mikro voi kestää vaikka makro yskii
  3. Kuluttajabarometri ennakoi talouden käänteitä
  4. Näkemykset säästämisestä ja lainanotosta vaihdelleet paljon
  5. Inflaatiotuntuma heikkeni euron myötä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Pertti Kangassalo työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen taloudelliset olot -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 2/2008

Kuluttajien luottamus omaan mikrotalouteensa on viime vuosina jatkuvasti vahvistunut. Se on näkynyt esimerkiksi elektroniikan kulutuksena. Samaan aikaan luottamus Suomen makrotalouteen on notkahdellut, etenkin kun se uusi taulutelevisio on välittänyt uutisia tehtaiden lopettamisista.

Ovatko kuluttajat hölmöläisiä? Eivät suinkaan, osoittaa Tilastokeskuksen Kuluttajabarometrista vastaava Pertti Kangassalo. Kuluttajien näkemyksiä kannattaa kuunnella. He vaikuttavat omien ennusteittensa toteutumiseen.

Vuodet 2002-2008 ovat olleet aika "merkillistä" aikaa kuluttajien talousluottamuksen ja sitä peilaavan haastattelututkimuksen, kuluttajabarometrin, historiassa. Kuluttajien tunnelmathan olivat suorastaan romahtaneet vuoden 2001 aikana vuosituhannen vaihteen vankasta taloususkosta, kun maailmantalous alkoi yskiä kohti taantumaa ja Suomenkin vienti tästä syystä rupesi takkuilemaan. Juuri tätä ennen vuonna 2000 kuluttajien luottamusindikaattorin arvo käväisi yli +20:n ennätyslukemissa (Kuvio 1). Laman jälkeisen ajan pohja saavutettiin loppuvuodesta 2001, jolloin luottamusindikaattori painui alle +5:n. Syyskuun 2001 terrori-iskuillakin USA:ssa oli oma vaikutuksensa kehitykseen.

Kuvio 1. Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-3/2008

Kuluttajien luottamusindikaattori: oma ja Suomen talous, työttömyys ja talouden säästämismahdollisuudet seur. 12 kk.

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajabarometri

Pohjalta kuitenkin noustiin yllättävän nopeasti jo vuoden 2002 alussa. Tämän jälkeen alkoi useita vuosia kestänyt vaihtelevan ja enimmäkseen varovaisen talousluottamuksen aika. Tuona aikana yksityinen kulutus jatkoi maltillista mutta riittävää 2-4 prosentin vuosikasvua siten, että Suomen talouskasvu pysyi siedettävällä tasolla. Yksityinen kulutushan muodostaa noin puolet maamme bruttokansantuotteesta.

Jos kuluttajien luottamuksesta piirrettäisiin trendi vuosille 2002-2007, olisi se nouseva, mutta kuoppia on ollut useita. Epäuskoa on esiintynyt varsinkin työttömyysodotusten ja Suomen talouden suhteen. Uskon puutetta ovat ruokkineet etenkin monet paljon mediahuomiota saaneet uutiset laajoista irtisanomisista, yt-neuvottelujen aloittamisista, globalisaation vaikutuksista ja pätkätöiden yleistymisestä. Ihmisten työllistymistähän ei juuri tiedotusvälineissä uutisoida!

Merkittävimpiä yksittäisiä tapahtumia ovat olleet muiden muassa paperiteollisuuden työsulku kesällä 2005 ja UPM-Kymmenen paperitehtaan lopetussuunnitelmat seuraavassa vuodenvaihteessa. Näistä ensin mainittu sai välittömästi notkahduksen aikaiseksi myös reaaliseen talouskasvuun. Myös monet IT- tai telealan yritykset, Nokia, Sonera ja Elisa tunnetuimpina, ovat viime vuosina ilmoitelleet supistavansa henkilöstöään. Aivan tuoreimpia isoja kuluttajamielialan heikentäjiä ovat olleet Tehyn irtisanoutumisuhka viime syksynä ja Stora Enson tammikuussa uutisoitu lähtö Kemijärveltä. Samalla on uutisissa kerrottu suuryritysten johtajille jaettavista jättiosingoista, minkä merkitystä ei sitäkään voi väheksyä kuluttajien tunnelmien värittäjänä. Pientä "kapinaa" on vastaamisessa näin saattanut esiintyä.

Oma ja Suomen talous eriytyneet

Vuoden 2007 lopulla kuluttajien mielialat olivat kuitenkin erittäin hyvät ja luottamusindikaattori ylsi jälleen +20:een, ensimmäisen kerran seitsemään vuoteen.

Kuviosta 2 nähdään, kuinka kuluttajien näkemykset toisaalta makro- ja toisaalta mikrotaloudesta ovat selvästi eriytyneet vuosituhannen alusta alkaen. Makrotalouden indikaattorin muodostavat odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä, mikroindikaattorin taas odotukset vastaajan omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista sekä talouden rahatilanteesta haastatteluhetkellä. Makro- ja mikroindikaattorit on koostettu faktorianalyysin avulla Tilastokeskuksen ja Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen välisenä yhteistyönä.

Kuvio 2. Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-3/2008

Mikroindikaattori: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet seur. 12 kk, talouden rahatilanne nyt. Makroindikaattori: Suomen talous ja työttömyys seur. 12 kk.

 

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajabarometri

Kuluttajilla on koko laman jälkeisen ajan ollut hyvin vankka käsitys mikrotaloutensa suotuisasta kehityksestä. Ja käsitys on vain vahvistunut näihin päiviin saakka. Kuluttajien mikroindikaattori on vähin erin noussut 1990-luvun puolivälin noin +10:n lukemista viime aikojen +30:een. Tämä ei sinänsä ole mikään ihme, sillä näinä vuosina työttömyys on Suomessa koko ajan vähentynyt - välillä tosin kiusallisen hitaasti - ja varsinkin muutamana viime vuonna ilmiön toinen puoli eli työllisyys on parantunut isoin harppauksin. Työssä käynti on valtaosalle kotitalouksista hyvinvoinnin perustekijä, joten sillä on suuri paino, kun hahmotetaan kuvaa oman talouden lähitulevaisuudesta. Kuluttajabarometrin perusteella omakohtainen työttömyyden pelko on lisäksi pysynyt työllisten keskuudessa vähäisenä.

Toisaalta myös palkkakehitys eli palkankorotukset ja verohelpotukset vaikuttavat suoraan näkemyksiin omasta taloudesta. Viime vuosina palkkakehitys on ollut tilastojen valossa hyvä ja muutamat oikein ajoitetut veronkevennykset (varsinkin 2003-2004) ovat kasvattaneet työtätekevien nettotuloa. Inflaatio on lisäksi ollut tiukasti aisoissa ja lainakorot matalat. Suomalaisilla kuluttajilla on ollut ostovoimaa enemmän kuin koskaan aiemmin.

Lisäksi, vaikka kotitalouksien velkaantumisessa on ollut haikuja jopa 1980-luvun lopun hulppeasta menosta, lainanotto suhteessa tulokehitykseen on ollut hyvin hallinnassa. Kotitalouksille on myös kymmenen työteliään vuoden ja järkevän taloudenpidon aikana kertynyt melkoinen määrä säästöjä ja monille sijoituksiakin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.4.2008