Nobelista tuli pala Suomeen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kaija Hovi on Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikön tilastojohtaja. Artikkeli julkaistu TilastokeskuksenTieto&trendit-lehdessä 7/2007

Tänä vuonna Nobelin rauhanpalkinnon saavat Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore sekä YK:n hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC. Ilmastonmuutospaneelin perustivat vuonna 1988 kaksi YK:n alaista järjestöä, Maailman ilmatieteen järjestö (WMO) ja Ympäristöohjelma (UNEP). Paneelin tehtävänä on arvioida ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia sekä mahdollisuuksia sopeutua muutoksiin ja hillitä niitä. IPCC laatii myös menetelmäohjeita kansallisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa varten.

IPCC valmistelee säännöllisin väliajoin arvioita ilmastonmuutoksen tieteellisistä, teknisistä ja sosioekonomisista vaikutuksista. Arviointityöhön osallistuu satoja maailman johtavia asiantuntijoita. Arviointiraportteja on toistaiseksi julkaistu neljä, ja ne ovat laajasti luettuja ja siteerattuja. Tuorein raportti on tältä vuodelta. Sen yhteenveto-osa, ns. synteesiraportti, tulee käsittelyyn kuukauden kuluttua.

Keväällä julkaistut osaraportit tarkentavat arvioita ilmaston lämpenemisestä ja sen vaikutuksista. Niiden mukaan ihmisen toiminnan aiheuttamat päästöt ovat entistä suuremmalla varmuudella jo tapahtuneen lämpenemisen merkittävin syy. Lämpenemisen ennustetaan kiihtyvän, ellei päästökehityksen suuntaa pystytä muuttamaan. Päästöjen tuntuva vähentäminen kohtuullisin kustannuksin arvioidaan mahdolliseksi, mutta ilmastomuutosta ei voida enää torjua, sitä voidaan ainoastaan hillitä. Ilmaston lämpenemisen arvioidaan heikentävän ruoan ja veden saatavuutta. Merenpinnan nousun aiheuttamista tulvista kärsivien määrä kasvaa voimakkaasti. Alueelliset erot ovat suuret, haavoittuvimpia ovat erityisesti kehitysmaat.

Raportit herättivät vilkasta keskustelua tutkijoiden ja asiantuntijoiden lisäksi myös tiedotusvälineissä. Ne ovat erittäin tärkeä tietolähde myös käynnissä olevissa ilmastoneuvotteluissa.

Ilmastonmuutospaneelille myönnetty Nobelin rauhanpalkinto on myös todellinen tunnustus sille työlle, jota kasvihuonekaasujen inventaarioyksiköissä ympäri maailman tehdään. IPCC on tuottanut käsikirjoja ja levittänyt hyviä käytäntöjä inventaarioita varten. Suomessa kasvihuonekaasuja koskevan inventaarion laskennasta vastaa Tilastokeskus. Työhön osallistuu myös muita asiantuntijalaitoksia. Nämä laskennat noudattavat samoja periaatteita ja käytännesääntöjä, joita noudatetaan tilastotoimessa yleisestikin.

Laskentayksikön esimies Riitta Pipatti on yksi kansainvälisen ilmastopaneelin asiantuntijoista ja siten samalla myös Nobel-palkittu. Onnittelumme hänelle ja koko laskentaa tekevälle yksikölle. Suomen työ sai erittäin positiiviset arviot myös kansainväliseltä asiantuntijaraadilta, joka kävi alkukesästä tekemässä tutkinnan Suomen kasvihuonekaasuinventaarion laskentajärjestelmistä (ks. Tieto&trendit 4-5/2007).

Ilmastopaneelin työ osoittaa, että tiedon palasia ja asiantuntemusta yhdistämällä voidaan löytää vastauksia monimutkaisiinkin kysymyksiin. Tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinto kannustaa kaikkia tietotyötä tekeviä: tiedon vaikuttavuus ja merkitys ulottuvat usein paljon laajemmalle kuin arkityötä tehdessämme osaamme kuvitella.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 6.11.2007