Kaupan toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu ripeää alkuvuonna
  3. Kaupan työllisten määrä kasvuun toisella neljänneksellä
  4. Kaupan näkymät vakaat
  5. Fokus: Sohva vai taulutelevisio, kodintekniikkaa vai sisustusta?
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Antti Santaharju (09) 1734 2720, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui myös huhti-kesäkuussa. Kaupan liikevaihto nousi ripeästi vuoden 2006 toisellakin neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynnin arvo kasvoi yhä merkittävästi nopeammin kuin myynnin määrä pääosin polttoaineiden hintojen nousun takia. Liikevaihdon kasvuvauhti kuitenkin hidastui varsinkin auto- ja tukkukaupassa vuoden toisella neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Alan työllisten määrä kohosi hieman. Toisaalta kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä ei lisäänny seuraavan kolmen kuukauden aikana. Myyntiodotukset olivat toisen vuosineljänneksen lopussa huomattavasti vaisummat kuin edeltävän neljänneksen lopussa.

Vähittäiskaupan myynnin kasvu nopeutui suurissa yrityksissä toisella neljänneksellä verrattuna edeltävään neljännekseen. Sen sijaan pienten ja keskisuurten yritysten kasvu hidastui. Autokaupassa suurten yritysten vaikutus toimialan kasvuun kääntyi negatiiviseksi, mutta pienten yritysten suotuisampi kehitys piti koko toimialan liikevaihdon kasvussa. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus pysyi edelleen vahvana vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Alan myynnin odotettiin edelleen kasvavan ja työllisten määrän arvioitiin hieman nousevan elo- ja lokakuun välisenä aikana.

Tukkukaupan myynnin kasvu hidastui huhti-kesäkuussa hieman edeltävästä neljänneksestä. Kasvu hidastui varsinkin suurissa ja keskisuurissa yrityksissä. Lievästä hidastumisesta huolimatta toimialan liikevaihto oli edelleen reippaassa kasvussa, joka selittyy osittain tukkukaupan hintojen voimakkaalla nousulla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006