Palvelualojen toimialakatsaus II/2005

  1. Yhteenveto palvelujen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihto selvässä kasvussa vuoden toisella neljänneksellä
  3. Palkkasumma ja työllisten määrä kasvussa
  4. Palvelualojen näkymät suotuisat
  5. Fokus: Majoitustoiminnan suhdannetilanne parantunut
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Aki Niskanen (09) 1734 2657, Ritva Marin (09) 1734 2552, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto palvelujen suhdannetilanteesta

Palvelualojen suhdannetilanne pysyi suotuisana vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Alan liikevaihto ja palkkasumma kasvoivat samaa tahtia lisääntyen lähes 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Palvelualojen liikevaihdon kasvua ylläpiti päätoimialoista kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden vahva kasvu. Toisen vuosineljänneksen kehitystä hillitsi toisaalta kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvun hidastuminen.

Palvelualan yrityksistä lähes 60 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Noin kolmannes yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan yli 15 prosenttia, kun taas reilulla viidenneksellä alan yrityksistä liikevaihto laski yli 15 prosenttia. Eniten toimialan liikevaihdon kohoamiseen vaikuttivat palvelualoille tyypilliset pienet ja keskisuuret palveluiden tuottajat.

Alan työllisten määrä lisääntyi edelleen vuoden 2005 toisella vuosineljänneksellä. Osa-aikaisten työntekijöiden määrä oli myös vahvassa kasvussa. Palkkasumman kasvua siivitti työllisyyden parantuminen tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Palvelualojen palkansaajien ansiotason kehitys jatkoi vakaata kasvuaan edellisen vuoden tavoin.

Palveluyritysten luottamus jatkui vahvana kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Yritysten luottamus hyvään suhdannekehitykseen voimistui vuoden ensimmäisestä neljänneksestä ja on selvästi edeltävää vuotta korkeammalla tasolla. Vahvan luottamuksen takana on myyntiodotusten voimakas kasvu ja palveluiden kysynnän pysyminen suotuisana.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2005