Tiedote 8.6.2005

Kotitalouksien tulot kasvoivat nopeimmin Ahvenanmaalla ja Itä-Suomessa vuonna 2003

Kotitalouksien ensitulot ja käytettävissä olevat tulot henkeä kohden kasvoivat nopeimmin Ahvenanmaalla ja Itä-Suomen suuralueella vuonna 2003. Myös Pohjois-Suomen suuralueella kotitaloustulot kasvoivat nopeammin kuin maassa keskimäärin. Maakunnittain tarkasteltuna kasvu oli voimakkainta Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Savossa. Kotitaloustulojen alueittaiset erot kaventuivat nyt kolmantena vuonna peräkkäin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aluetilinpidon tietoihin.

Itä- ja Pohjois-Suomen kotitaloustulojen kasvu selittyy merkittävin osin palkansaajakorvausten kasvusta ja samanaikaisesta hitaasta väestönkasvusta tai jopa väestön vähenemisestä. Etelä-Suomessa palkansaajakorvaukset kasvoivat hitaasti ja väestönkasvu oli voimakkaampaa. Palkansaajakorvauksiin luetaan palkat, palkkiot, sosiaaliturvamaksut sekä tulot optioista. Etelä-Suomessa ja Ahvenanmaalla omaisuustulojen sekä omistusasumisesta saatavan laskennallisen toimintaylijäämän kasvu oli nopeinta.

Kotitalouksien ensitulon ja käytettävissä olevan tulon kasvu henkeä kohden suuralueittain 2003, %

Pohjois-Lapin ja Loimaan seutukunnassa käytettävissä olevat tulot kasvoivat eniten

Käytettävissä olevat tulot henkeä kohden kasvoivat vuonna 2003 eniten Pohjois-Lapin, Loimaan, Varkauden, Pohjois-Satakunnan ja Kehys-Kainuun seutukunnassa. Härmänmaalla käytettävissä olevat tulot laskivat, mikä johtui vertailuvuoden 2002 poikkeuksellisen korkeista omaisuuden myyntitulojen kertaluonteisista luovutusvoitoista. Tämä lasku heijastui myös maakuntatasolle, koko Etelä-Pohjanmaan ensitulot henkeä kohden pienenivät. Heikoimmin käytettävissä tulot henkeä kohden kehittyivät Kärkikuntien, Sisä-Savon, Vakka-Suomen, Länsi-Saimaan sekä Äänekosken seutukunnassa.

Kokonaisuudessaan käytettävissä olevat tulot kasvoivat nopeammin kuin ensitulot. Ensituloja ovat tulot osallistumisesta tuotantoon, yrittäjä- sekä omaisuustulot. Ensitulon kasvuun vaikuttivat voimakkaimmin palkkojen ja omaisuustulojen nousu. Tulojen uudelleenjaon tilillä käytettävissä olevaa tuloa kasvattivat eniten kotitalouksien saamat sosiaalietuudet ja välittömien verojen lasku.

Kotitaloustulojen alueittaisten erojen kutistuminen ei ole poistanut alueellisia tuloeroja. Ahvenanmaan maakunnassa käytettävissä olevat tulot olivat noin 17 900 euroa henkeä kohden vuonna 2003, Helsingin seutukunnassa noin 16 500 euroa, Porvoon seutukunnassa yli 14 700 euroa ja Turun seutukunnassa 14 200 euroa henkeä kohden. Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven ja Koillismaan seutukunnassa käytettävissä olevat tulot olivat alle 11 500 euroa henkeä kohden. Koko maassa käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 13 986 euroa henkeä kohden.

Kotitalouksien ensitulon ja käytettävissä olevan tulon kasvu henkeä kohden maakunnittain 2003, %

Käytettävissä oleva tulo henkeä kohden seutukunnittain 2003*

Tulojen uudelleenjako tasoittaa alueellisia eroja

Ensitulon ja käytettävissä olevan tulon suhde kuvaa tulojen uudelleenjaon suuruutta. Vuonna 2003 ensitulot olivat suurimmat suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin Helsingin seutukunnassa. Myös Porvoon, Lohjan, Oulun, Tampereen ja Vaasan seutukunnissa sekä osassa Ahvenanmaan maakuntaa suhde oli koko maan keskiarvoa suurempi. Maakuntatasolla koko maan keskiarvon ylittävät Uusimaa ja Itä-Uusimaa.

Kolmessatoista seutukunnassa käytettävissä olevat tulot olivat suuremmat kuin ensitulo vuonna 2003. Nämä tulojen uudelleenjaosta hyötyvät alueet sijoittuvat Keski- ja Itä-Suomeen sekä Lappiin. Maakunnittain tarkasteltuna käytettävissä olevat tulot eivät ylittäneet ensituloa missään. Lähimpänä toisiaan maakunnittaiset ensitulot ja käytettävissä olevat tulot olivat Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.

Lisätietoja: Kari Ritvanen (09) 1734 3361, Mikko Koutaniemi (09) 1734 2646, Erkki Niemi (09) 1734 3313,
Aku Alanen (09) 1734 3320

Lähde: Aluetilinpito 1995-2003*. Kotitalouksien aluetilit. Tilastokeskus

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä kotitalouksien aluetilinpidon tilastojulkistus.