Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

17.12.2004

Lisätietoja: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Annika Klimenko (09) 1734 3397
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Omakotitalojen hinnat nousivat heinä-syyskuussa

Omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 9,7 prosenttia vuoden 2003 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna omakotitalojen hinnat laskivat 0,6 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Pientalotonttien hinnat nousivat vuoden 2004 heinä-syyskuussa koko maassa keskimäärin 18,5 prosenttia vuoden 2003 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna pientalotonttien hinnat nousivat 4,6 prosenttia.

Omakotitalojen hintakehitys 1985-3/2004, indeksi 1985=100

Kiinteistöjen hintaindeksi 1985=100
Indeksin pisteluku 3. neljänneksellä 2004, muutokset 2. neljänneksestä 2004 ja
3. neljänneksestä 2003 sekä tilastossa olevien kauppojen keskeiset tilastolliset tunnusluvut

Indeksin
pisteluku
3/2004
Indeksin
muutos, %1)
2/2004-3/2004
Indeksin
muutos, %1)
3/2003-3/2004
Keskihinta2),
e/m2
3/2004
Kauppojen
lukumäärä
tilastossa
OMAKOTITALOT
Alue
Koko maa 236,4 -0,6 9,7 1 022 2 878
Pääkaupunkiseutu 1) 265,5 2,5 11,3 2 150 111
Muu Suomi 233,4 -0,9 9,6 974 2 767
Yli 100 000 asukkaan kunnat 267,1 0,4 9,7 1 762 233
60 000 - 100 000 asukkaan kunnat 245,6 -2,1 13,1 1 100 122
20 000 - 59 999 asukkaan kunnat 248,5 0,0 11,6 1 133 773
alle 20 000 asukkaan kunnat 221,0 -1,0 8,4 859 1 750
OMAKOTITALOTONTIT
Alue
Koko maa 299,9 4,6 18,5 7,7 1 588
Pääkaupunkiseutu 1) 231,6 -19,3 23,0 92,0 58
Muu Suomi 323,2 12,7 17,2 6,5 1 530
Yli 100 000 asukkaan kunnat 239,4 -13,8 25,1 50,7 81
20 000 - 100 000 asukkaan kunnat 298,8 13,4 16,9 10,1 427
alle 20 000 asukkaan kunnat 359,9 12,7 15,0 5,2 1 080

1) Jos kauppojen lukumäärä alueella on pieni, yksittäisten kauppojen merkitys korostuu, jolloin muutoksiin tulee suhtautua varauksellisesti (esim. pääkaupunkiseutu).
2) Kauppasumma/pinta-alojen summa. Omakotitaloissa euroa/asuinpinta-ala, tonteissa euroa/tontin kokonaispinta-ala.

Kiinteistöjen hintaindeksi julkaistaan Internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/til/kihi/

Lähde: Kiinteistöjen hintaindeksi 2004, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.