Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

22.9.2004

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667
Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kokonaistuotanto kasvoi heinäkuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi heinäkuussa 0,3 prosenttia edellisestä kuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa heinäkuulle kasvua.

Kokonaistuotannon määrä 1995-2004, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto kasvoi 3,2 prosenttia vuoden 2003 heinäkuusta

Kokonaistuotannon määrä nousi 3,2 prosenttia vuoden 2004 heinäkuussa edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan päätoimialoista teollisuus, rakentaminen, kauppa, liikenne ja muut palvelut kasvoivat. Alkutuotanto sen sijaan laski. Heinäkuussa työpäiviä oli yksi vähemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto lisääntyi 5 prosenttia vuoden 2003 heinäkuusta. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus kasvoi 20 prosenttia ja koko metalliteollisuuden tuotantomäärät vajaat 7 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi 7 prosenttia ja energianhuolto 12 prosenttia. Muu tehdasteollisuus laski vajaan prosentin.

Kaupan myyntimäärät kasvoivat 5 prosenttia heinäkuusta 2003. Tukku- ja vähittäiskauppa vilkastuivat molemmat 6 prosenttia. Autokauppa kääntyi prosentin laskuun.

Alkutuotannon määrä laski 10 prosenttia vuoden 2003 heinäkuusta. Hakkuiden määrä pieneni 21 prosenttia. Lihantuotanto väheni 6 prosenttia ja maidontuotanto prosentin.

Liikenne vilkastui 4 prosenttia. Rakentaminen kasvoi 2,5 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto oli vajaat 3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2003 heinäkuussa.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2004, heinäkuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.