Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

13.8.2004

Lisätietoja: Mikko Saarnio (09) 1734 3632, Annika Klimenko (09) 1734 3397, Timo Koskimäki (09) 1734 3479
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa

Vuokrien vuosinousu oli vuoden 2004 toisella neljänneksellä 2,1 prosenttia. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 1,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla laskua oli 0,1 prosenttia ja muualla Suomessa vuokrat nousivat 2,3 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa 3,1 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta vuokrien neljännesvuositilastosta.

Edellisestä vuosineljänneksestä vuokrat nousivat 0,9 prosenttia. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 1,1 prosenttia verrattuna vuoden 2004 ensimmäiseen neljännekseen. Pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat 0,2 prosenttia ja muualla Suomessa nousivat 1,8 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa 0,6 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Vuokratilasto perustuu työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättävään haastatteluaineistoon ja Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisterin tietoihin. Nyt julkaistava vuokratilasto sisältää neljännesvuosittaiset vuokratiedot vuoden 2003 alusta alkaen.

Vuokratilasto, 2. neljännes 2004

Vuokratilasto 2003=100 Pisteluku Vuosimuutos Neljännesvuosimuutos
Koko maa 102,2 2,1 % 0,9 %
- Aravat 102,9 3,1 % 0,6 %
- Vapaarahoitteiset 101,7 1,4 % 1,1 %
Pääkaupunkiseutu 101,7 1,2 % -0,1 %
- Aravat 103,3 3,4 % 0,1 %
- Vapaarahoitteiset 100,8 -0,1 % -0,2 %
Muu Suomi 102,4 2,5 % 1,4 %
- Aravat 102,8 3,0 % 0,8 %
- Vapaarahoitteiset 102,2 2,3 % 1,8 %

Vuokratiedot alueen ja rahoitustyypin mukaan neljännesvuosittain 2003/1 - 2004/2

Koko maa 2003 2003/1 2003/2 2003/3 2003/4 2004 2004/1 2004/2 2004/3 2004/4
Yhteensä e/m2/kk 7,94 7,88 7,95 7,96 7,97 8,04 8,11
2003=100 100,0 99,3 100,1 100,2 100,4 101,3 102,2
muutos edell. neljännes % - - 0,8 0,2 0,1 0,9 0,9
Muutos edell. vuosi % - - - - - 2,0 2,1
Vapaarahoitteiset e/m2/kk 8,50 8,45 8,52 8,52 8,52 8,55 8,65
2003=100 100,0 99,3 100,2 100,2 100,2 100,6 101,7
muutos edell. neljännes % - - 0,9 0,0 0,0 0,4 1,1
Muutos edell. vuosi % - - - - - 1,3 1,4
Aravat e/m2/kk 7,18 7,12 7,17 7,20 7,23 7,34 7,39
2003=100 100,0 99,2 99,8 100,3 100,7 102,3 102,9
muutos edell. neljännes % - - 0,7 0,5 0,4 1,6 0,6
Muutos edell. vuosi % - - - - - 3,2 3,1
Pääkaupunkiseutu
Yhteensä e/m2/kk 9,77 9,63 9,82 9,80 9,83 9,94 9,93
2003=100 100,0 98,6 100,5 100,3 100,6 101,8 101,7
muutos edell. neljännes % - - 1,9 -0,2 0,3 1,1 -0,1
Muutos edell. vuosi % - - - - - 3,2 1,2
Vapaarahoitteiset e/m2/kk 11,05 10,87 11,14 11,10 11,08 11,16 11,13
2003=100 100,0 98,4 100,8 100,5 100,3 101,0 100,8
muutos edell. neljännes % - - 2,5 -0,3 -0,1 0,7 -0,2
Muutos edell. vuosi % - - - - - 2,7 -0,1
Aravat e/m2/kk 8,09 8,01 8,09 8,09 8,19 8,35 8,36
2003=100 100,0 98,9 99,9 100,0 101,2 103,2 103,3
muutos edell. neljännes % - - 1,0 0,1 1,2 1,9 0,1
Muutos edell. vuosi % - - - - - 4,3 3,4
Muu Suomi
Yhteensä e/m2/kk 7,26 7,24 7,25 7,28 7,28 7,33 7,44
2003=100 100,0 99,6 99,9 100,2 100,3 101,0 102,4
muutos edell. neljännes % - - 0,3 0,3 0,0 0,7 1,4
Muutos edell. vuosi % - - - - - 1,4 2,5
Vapaarahoitteiset e/m2/kk 7,58 7,57 7,57 7,58 7,59 7,61 7,74
2003=100 100,0 99,9 99,9 100,1 100,1 100,4 102,2
muutos edell. neljännes % - - 0,1 0,1 0,1 0,3 1,8
Muutos edell. vuosi % - - - - - 0,5 2,3
Aravat e/m2/kk 6,83 6,78 6,82 6,86 6,86 6,96 7,02
2003=100 100,0 99,3 99,8 100,5 100,5 101,9 102,8
muutos edell. neljännes % - - 0,5 0,7 0,0 1,5 0,8
Muutos edell. vuosi % - - - - - 2,7 3,0

Lähde: Vuokrien neljännesvuositilasto 2004, 2. neljännes. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.