Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvon teemasivut antavat yleiskuvan sukupuolten välisestä tasa-arvosta suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Näillä sivuilla esitellään jokin ajankohtainen tasa-arvoon liittyvä teema ja tämän lisäksi sivuilta löytyvät linkit muun muassa eri osa-alueita koskeviin sukupuolen mukaisiin tilastotietoihin.

Ajankohtaista
Sukupuolten tasa-arvon kuviot

Vastasyntyneiden elinajanodote

Ylemmän korkeakoulu- tutkinnon suorittaneet

Palkkojen kehitys työnantajasektoreittain

Osa-aikaiset työsuhteet sukupuolittain

Nais- ja miesvaltaisimmat toimialat

Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa


Päivitetty 19.3.2014

Jaa