Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvon teemasivut kokoavat tilastotietoa naisten ja miesten asemasta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta Suomessa. Sivuilta löytyvät linkit muun muassa eri osa-alueita koskeviin sukupuolen mukaisiin tilastotietoihin, aihetta käsitteleviin julkaisuihin ja tietolähteisiin.

Ajankohtaista

 

 

Vastasyntyneiden 
elinajanodote

Vastasyntyneiden  elinajanodote

Ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneet

Ylemmän korkeakoulu- tutkinnon suorittaneet

Palkkojen kehitys
työnantajasektoreittain

Palkkojen kehitys työnantajasektoreittain

 

 

Osa-aikaiset työsuhteet
sukupuolittain

 Osa-aikaiset työsuhteet sukupuolittain

Nais- ja miesvaltaisimmat
toimialat

Nais- ja miesvaltaisimmat toimialat

Äänestysaktiivisuus
eduskuntavaaleissa

Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa

 

Päivitetty 31.8.2016

Jaa