Finlands officiella statistik

Privatskogsbrukets rörelseresultat

Producent:
Skogsforskningsinstitutet
Uppgifter: Privatskogsbrukets rörelseresultat
www.metla.fi
Beskrivning: I statistiken publiceras inkomsterna från och utgifterna för virkesproduktionen skilt för varje region (13 skogscentraler och Åland) samt det på basis av dessa uträknade rörelseresultatet för privatskogsbruket. Som inkomster används bruttoförsäljnings-intäkterna som uträknas utgående från de årliga avverkningarna och rotpriserna. Utgifterna baserar sig på den regionala information om utgifterna som Metla samlar in av skogsvårdsföreningarna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. Resultaten presenteras även i förhållande till skogsmarkens areal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skogsbruket, privatskogsbruket, lönsamhet, inkomster, utgifter, rörelseresultat, statligt stöd.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Privatskogsbrukets rörelseresultat [e-publikation].
Helsingfors: Skogsforskningsinstitutet [hänvisat: 22.12.2014].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/ymtkan/index_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Jord- och skogsbruk samt fiske > Privatskogsbrukets rörelseresultat

Statistik

Jord- och skogsbruk samt fiske

Privatskogsbrukets rörelseresultat

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter