Liitetaulukko 1. Nettovarallisuuden fraktiilit vuonna 2013

Kotitalouden viitehenkilön ikä Kotitalouksien lukumäärä (1000 kotitaloutta) P10 P25 (alakvartiili) P50 (mediaani) P75 (yläkvartiili) P90 P95 P99 Keskiarvo
Kaikki kotitaloudet 2 622,5 50 10 000 110 000 252 116 458 673 655 092 1 350 122 195 332
Alle 25 v. 163,7 -5 338 -547 1 791 12 000 40 246 117 938 386 698 19 684
25-34 409,1 -11 165 0 15 759 75 976 177 600 277 457 1 092 402 70 691
35-44 389,4 80 17 944 109 315 238 516 422 910 592 303 1 301 458 192 767
45-54 466,3 760 34 196 152 292 305 707 535 405 766 782 1 403 161 231 805
55-64 483,9 1 000 52 976 167 693 335 601 572 704 813 221 1 733 005 264 078
65-74 374,2 3 250 79 011 186 663 334 460 568 994 773 406 1 725 706 276 495
75- 335,9 2 008 62 812 150 312 251 163 391 425 603 473 1 109 891 195 622
1) Fraktiili on euromäärä, joka rajaa tietyn osuuden kotitalouksista rajan alapuolelle. Esimerkiksi P25 on raja, jonka alapuolella on 25 % kotitalouksista. Vastaavasti P90 on raja, jonka yläpuolella on 10 % kotitalouksista.
2) Nettovarallisuus = varat - velat

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, Juha Honkkila 029 551 3651, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2013, Liitetaulukko 1. Nettovarallisuuden fraktiilit vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2013/vtutk_2013_2015-04-01_tau_001_fi.html