Finlands officiella statistik

Befolkningens utbildningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den högsta utbildningsnivån i Nyland 2016
2.11.2017
Korrigering 7.11.2017. De två korrigerings har markerats med rött. 

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2017.

Beskrivning: Statistiken över befolkningens utbildningsstruktur beskriver de examina som 15 år fyllda avlagt efter grundskolan, mellanskolan eller folkskolan. Utöver ett flertal uppgifter som beskriver utbildningen omfattar statistiken uppgifter om personernas ålder, kön, modersmål, nationalitet, omflyttning osv.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, examinerade, utbildning, utbildningsnivå.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/index_sv.html

Dela