Finlands officiella statistik

Befolkningens utbildningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Högst utbildade år 2015 var 40 - 44-åringarna
3.11.2016
Fram till slutet av år 2015 hade 3 245 724 personer, dvs. 71 procent av den befolkning som fyllt 15 år, en examen efter grundnivå. Jämfört med föregående år var ökningen 1 procent. Högst utbildade var 40 - 44-åringarna, av vilka 86 procent hade avlagt examen.

Nästa offentliggörande:
2.11.2017

Beskrivning: Statistiken över befolkningens utbildningsstruktur beskriver de examina som 15 år fyllda avlagt efter grundskolan, mellanskolan eller folkskolan. Utöver ett flertal uppgifter som beskriver utbildningen omfattar statistiken uppgifter om personernas ålder, kön, modersmål, nationalitet, omflyttning osv.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, examinerade, utbildning, utbildningsnivå.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/index_sv.html

Dela