Finlands officiella statistik

Befolkningens utbildningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Betydande skillnader i utbildningsnivåerna i kommunerna år 2014
5.11.2015
Fram till slutet av år 2014 hade 3 213 533 personer, dvs. 70 procent av den befolkning som fyllt 15 år, en examen efter grundnivå. Den högst utbildade befolkningen bodde i Grankulla och den minst utbildade i Kivijärvi. Befolkningen i Grankulla hade en utbildning på i genomsnitt 5,8 år efter grundnivån. I Kivijärvi var motsvarande siffra 2,1 år.

Nästa offentliggörande:
3.11.2016

Beskrivning: Statistiken över befolkningens utbildningsstruktur beskriver de examina som 15 år fyllda avlagt efter grundskolan, mellanskolan eller folkskolan. Utöver ett flertal uppgifter som beskriver utbildningen omfattar statistiken uppgifter om personernas ålder, kön, modersmål, nationalitet, omflyttning osv.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, examinerade, utbildning, utbildningsnivå.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/index_sv.html

Dela