Finlands officiella statistik

Befolkningens utbildningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland
6.11.2014
Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning eller universitetsutbildning efter utbildning på grundnivå. Det innebär att 69 procent av den befolkning som fyllt 15 år hade en examen efter grundnivå. Andelen personer som avlagt examen var oförändrad.

Nästa offentliggörande:
5.11.2015

Beskrivning: Statistiken över befolkningens utbildningsstruktur beskriver de examina som 15 år fyllda avlagt efter grundskolan, mellanskolan eller folkskolan. Utöver ett flertal uppgifter som beskriver utbildningen omfattar statistiken uppgifter om personernas ålder, kön, modersmål, nationalitet, omflyttning osv.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, examinerade, utbildning, utbildningsnivå.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.8.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/index_sv.html

Dela