Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål.

Finlands officiella statistik

Statistik över användningen och lagringen av spannmål

Producent:
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Uppgifter: Statistik över användningen och lagringen av spannmål
www.mmmtike.fi
Statistikkalendarier
www.maataloustilastot.fi
Beskrivning: Statistiken innehåller månadsvisa uppgifter om de mängder spannmål som den industri som använder spannmål använder och lagrar samt om de mängder spannmål som industrin köpt och sålt.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, spannmål, lager, sädesslag, foderindustri, livsmedelsindustri.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över användningen och lagringen av spannmål [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vikava/index_sv.html