Finlands officiella statistik

Undersökning om arbetsförhållanden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Också positiva förändringar i arbetsförhållandena trots rådande osäkerhet
26.11.2014
Enligt Statistikcentralens undersökning om arbetsförhållanden år 2013 verkar osäkerheten ha ökat avsevärt i det finländska arbetslivet under de senaste åren. Samtidigt har det också funnits många positiva inslag i utvecklingen och arbete värdesätts mer än tidigare.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2017.

Beskrivning: Undersökningen om arbetsförhållanden är en omfattande besöksintervjuundersökning, som gjorts sedan år 1977. Med hjälp av undersökningen är det möjligt att följa med arbetsförhållanden och ändringar i dem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anställningsförhållande, arbetsbelastning, arbetsförhållanden, arbetsgemenskap, arbetshälsa, arbetsliv, arbetstid, arbetstillfredsställelse, företagshälsa.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om arbetsförhållanden [e-publikation].
ISSN=2342-2882. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyoolot/index_sv.html

Dela