Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, september

Volymindex för industriproduktionen 2007, november

2007
november
Offentliggöranden