Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, mars

Volymindex för industriproduktionen 2006, oktober

2006
oktober
Offentliggöranden
Översikter