Finlands officiella statistik

Statistik över vägtrafikolyckor

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I vägtrafikolyckor dog 270 och skadades allvarligt 477 personer år 2015
19.1.2017
Enligt Statistikcentralens uppgifter för år 2015 inträffade 5 185 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I dessa dog 270 och skadades 6 408 personer, varav 477 personer eller 7,4 procent allvarligt 1) . År 2015 var antalet döda 41 fler än året innan och antalet skadade 297 färre.

Nästa offentliggörande:
26.1.2017

Beskrivning: Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller mångsidig information om vägtrafikolyckor som lett till personskada och om personer som varit delaktiga i olyckorna. Statistiken redovisas från och med år 1931 och sammanställs varje månad som preliminär statistik och som slutliga uppgifter på årsnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: alkohol, bilar, dödlighet, fordon, motorfordon, olycksfall, rusmedel, trafik, trafikdödade, trafikfylleri, trafikolyckor, trafikskador, trafiksäkerhet, vägtrafik.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
17.2.2010
Namnet på statistiken Vägtrafikolyckor är fr.o.m. 17.2.2010 Statistik över vägtrafikolyckor.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/index_sv.html

Dela