Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, april

Publicerad: 13.4.2018

Omsättningen inom industrin ökade med 6,5 procent under november–januari

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under november–januari 6,5 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 4,3 procent och exportomsättningen med 8,1 procent från året innan.

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Fr.o.m. detta offentliggörande övergår omsättningsindexen för industrin till att använda basåret 2015=100.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (341,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. januari 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/01/tlv_2018_01_2018-04-13_tie_001_sv.html