Tabellbilaga 3. Utländska direktinvesteringar, avkastning enligt land, miljoner euro

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
I Finland Sverige 3 295 4 267 2 209 2 357 2 915 2 976
Nederländerna 225 -239 1 089 2 377 1 316 406
Tyskland 236 378 169 350 442 291
Danmark 229 228 346 444 412 301
Luxemburg 161 -167 -156 -1 644 -2 088 339
I utlandet Sverige 2 821 4 276 1 873 3 502 2 803 2 785
Nederländerna 577 786 1 135 1 580 1 634 4 459
Tyskland 160 -206 -492 215 95 -236
Belgien 731 511 518 304 110 89
Förenta staterna (USA) 407 87 327 419 -416 140
Ryssland 334 638 534 279 272 209
1) Från och med 2013 siffrorna är inte jämförbara med tidigare uppgifter på grund av statistiska förändringar.

Källa: Utländska direktinvesteringar 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristian Taskinen 029 551 2238, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2016, Tabellbilaga 3. Utländska direktinvesteringar, avkastning enligt land, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2016/ssij_2016_2017-11-30_tau_003_sv.html