Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Värdepappersföretag 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 12.10.2018

Värdepappersföretagens provisionsintäkter minskade under andra kvartalet 2018

Under andra kvartalet år 2018 var värdepappersföretagens rörelsevinst 36 miljoner euro. Rörelsevinsten minskade med ungefär fem miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Provisionsintäkterna minskade med 6 miljoner euro från året innan till 107 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2014-2018, mn euro

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2014-2018, mn euro

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2018/02/spy_2018_02_2018-10-12_tie_001_sv.html