Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Antalet husdjur.

Finlands officiella statistik

Antalet svin

Producent:
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Uppgifter: Antalet svin
www.mmmtike.fi
Statistikkalendarier
www.maataloustilastot.fi
Beskrivning: Antalet svin statistikförs två gånger om året och statistiken innehåller uppgifter om svinens antal enligt djurklass den 1 april och den 1 december enligt arbetskrafts- och näringscentral. Uppgifterna kan också fås med en annan områdesindelning och enligt besättningsstorlek. Uppgifterna baserar sig på lantbruksundersökningen och lantbruksregistret.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, husdjur, svin.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Antalet svin [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/siklkm/index_sv.html