Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sektoritilit neljännesvuosittain 2020, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 20.12.2019

Yrityssektorin voittoaste jatkoi kasvuaan vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä

Yrityssektorin voittoaste kasvoi edellisestä neljänneksestä, ollen 33,6 prosenttia. Yritysten investointiaste puolestaan jatkoi laskuaan. Kotitalouksien säästämisaste laski hieman edellisestä neljänneksestä. Kausitasoitetuista tiedoista laskettu säästämisaste laski, sillä käytettävissä olevat tulot kasvoivat kulutusmenoja selvästi vähemmän. Kotitalouksien investointiaste pysyi muuttumattomana. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien säästämisaste laski heinä-syyskuussa edellisestä neljänneksestä, 2,6 prosenttiin. Säästämisaste on kotitalouksien säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste pysyi 13,5 prosentissa. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista. Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo hintojen muutoksesta puhdistettuna kasvoi 6,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Oikaistun käytettävissä olevan tulon reiluun kasvuun vaikuttaa erityisesti veronpalauskäytännön muuttuminen niin, että veronpalautuksia alettiin maksaa porrastetusti heinäkuusta alkaen. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittoja kuvaavan toimintaylijäämän osuus arvonlisäyksestä kasvoi viime neljänneksestä 0,5 prosenttiyksiköllä 33,6 prosenttiin. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, laski 0,4 prosenttiyksiköllä 25,9 prosenttiin.

Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista. Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.

Sektorikohtaisesta kehityksestä voi lukea tarkemmin tilaston katsauksesta: http://stat.fi/til/sekn/kat.html


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (452,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 20.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 3. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sekn/2019/03/sekn_2019_03_2019-12-20_tie_001_fi.html