Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sektoritilit neljännesvuosittain 2019, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 20.12.2018

Yrityssektorin voittoaste pysyi ennallaan ja kotitaloussektorin säästämisaste laski vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä

Kotitalouksien säästämisaste heikkeni hieman heinä-syyskuussa edellisestä neljänneksestä. Säästämisaste oli hieman negatiivinen, koska kulutusmenot olivat ennallaan, mutta käytettävissä olevat tulot pienenivät hieman edelliseen neljännekseen verrattuna. Kotitalouksien investointiaste jatkoi kasvuaan. Yrityssektorin voittoaste pysyi edellisen neljänneksen tasolla, koska sektorin arvonlisäys ja palkansaajakorvaukset kasvoivat lähes yhtä paljon. Yritysten investointiaste puolestaan pieneni. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien säästämisaste pieneni heinä-syyskuussa 0,2 prosenttiyksiköllä -0,1 prosenttiin. Säästämisaste on kotitalouksien säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste kasvoi hieman ja oli 13 prosenttia. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista. Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo hintojen muutoksesta puhdistettuna kasvoi 1,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittoja kuvaavan toimintaylijäämän osuus arvonlisäyksestä, pysyi edellisen neljänneksen tasolla, 30,7 prosentissa. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, jatkoi laskuaan ja oli 24,3 prosenttia.

Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista. Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (411,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 20.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 3. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sekn/2018/03/sekn_2018_03_2018-12-20_tie_001_fi.html