Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Sektorräkenskaper kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (icke-säsongrensade tidsserier)

  Icke-finansiella företagens (S11) vinstkvot, % Icke-finansiella företagens (S11) investeringskvot, % Hushållens (S14) sparkvot, % Hushållens (S14) investeringskvot, %
2011Q1 24,7 25,4 0,0 10,9
2011Q2 27,1 27,5 7,1 11,2
2011Q3 21,5 29,8 -0,1 14,3
2011Q4 33,3 28,6 1,2 11,8
2012Q1 20,6 26,3 -5,6 11,0
2012Q2 22,3 28,1 9,2 11,4
2012Q3 18,7 30,3 0,9 13,9
2012Q4 30,5 28,6 0,3 11,1
2013Q1 18,6 25,4 -1,2 10,2
2013Q2 22,9 26,6 7,5 10,9
2013Q3 20,3 26,9 0,7 13,0
2013Q4 31,4 26,1 1,1 10,4
2014Q1 19,0 23,6 -4,5 10,0
2014Q2 22,6 24,9 5,8 10,9
2014Q3 21,4 27,5 -0,7 12,3
2014Q4 31,9 25,3 0,8 9,6
2015Q1 21,2 24,3 -3,8 9,2
2015Q2 25,0 25,6 5,8 10,2
2015Q3 22,7 27,4 -1,3 11,8
2015Q4 32,4 26,0 -1,0 9,9
2016Q1 21,7 24,8 -2,7 10,1
2016Q2 26,7 26,0 3,7 11,6
2016Q3 23,0 27,4 -2,6 13,4
2016Q4 33,9 27,5 -1,5 11,0
2017Q1 26,0 25,8 -3,5 11,0
2017Q2 28,6 27,2 4,0 12,4
2017Q3 25,9 29,7 -1,6 13,9
2017Q4 35,4 27,8 -3,0 11,8
2018Q1 27,0 27,0 -1,7 12,1

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (icke-säsongrensade tidsserier) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2018/01/sekn_2018_01_2018-06-21_tau_001_sv.html