Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Sektorräkenskaper kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 24.6.2015

Företagssektorns vinster minskade under första kvartalet 2015

Företagssektorns vinstkvot försämrades jämfört med föregående kvartal i och med att sektorns förädlingsvärde sjönk och löneutgifterna ökade. Företagens investeringskvot var ungefär oförändrad jämfört med föregående kvartal. Hushållssektorns sparkvot försvagades under första kvartalet i och med att konsumtionsutgifterna ökade och översteg den disponibla inkomsten. Den justerade disponibla inkomsten, som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, ökade något jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jesse Vuorinen 029 551 3363, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (332,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 1:a kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2015/01/sekn_2015_01_2015-06-24_tie_001_sv.html