Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om de viktigaste odlingsväxternas skördar i Finland. Statistiken gäller bl.a. spannmål (vete, råg, korn och havre), rybs, potatis, sockerbeta och vallväxter. Odlingsväxternas skörd har angetts både som kilo per hektar och som totalskörd i miljoner kilo.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skördestatistik [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/satot/meta_sv.html