Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2018, april

Tabellbilaga 7. Byggnadskostnadsindex 1995=100

År och månad Totalindex 1995=100 Arbets- insatser 1995=100 Material- insatser 1995=100 Övriga insatser 1995=100 Flervånings- bostadshus 1995=100 Kontors- och affärs- byggnad 1995=100 Industri- och lager- byggnad 1995=100 Lantbruks- byggnader 1995=100
2011 januari 140,6 149,9 144,9 115,1 139,9 138,4 146,7 152,2
2011 februari 141,0 149,9 145,3 116,0 140,4 138,7 147,0 153,8
2011 mars 142,0 150,9 146,1 117,6 141,2 139,7 148,0 154,9
2011 april 142,7 151,7 147,3 116,1 142,0 140,5 148,9 156,1
2011 maj 143,4 151,5 148,1 118,8 142,8 141,1 149,5 157,3
2011 juni 143,7 151,5 148,6 118,9 143,0 141,4 149,7 157,4
2011 juli 143,9 151,4 148,9 119,3 143,1 141,7 150,0 157,4
2011 augusti 144,0 151,4 149,0 119,5 143,2 141,8 150,2 157,7
2011 september 144,3 151,6 149,4 119,9 143,4 142,1 150,7 158,0
2011 oktober 143,8 151,7 148,2 120,5 142,9 142,0 149,8 158,1
2011 november 144,2 151,7 148,7 121,8 143,3 142,4 150,3 158,3
2011 december 144,3 152,4 148,6 121,6 143,4 142,5 150,5 158,8
2012 januari 144,9 153,0 149,2 121,4 143,8 142,9 151,1 158,8

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Moilanen 09 1734 2723, Sinikka Kanerva 09 1734 2231, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. januari 2012, Tabellbilaga 7. Byggnadskostnadsindex 1995=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/01/rki_2012_01_2012-02-10_tau_008_sv.html

Dela