Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 24.7.2020

Producentpriserna för tjänster steg med 0,6 procent under april-juni från året innan

Enligt Statistikcentralen var förändringen i producentprisindexet för tjänster 0,6 procent på årsnivå under andra kvartalet år 2020. Jämfört med föregående kvartal sjönk producentpriserna för tjänster med 0,1 procent.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–II/2020

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–II/2020

Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 2:a kvartalet 2020

Tjänster efter näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 105,9 -0,1 0,6
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 106,5 1,2 1,3
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 107,7 -1,4 -0,7
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,9 -1,0 -0,8
L FASTIGHETSTJÄNSTER 106,7 0,1 1,0
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,6 -0,2 0,2
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,2 0,0 0,2
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,9 -0,1 0,2
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 113,6 0,4 3,8
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 106,1 -0,3 1,6
S ANDRA TJÄNSTER 106,6 0,5 1,8

Producentprisindex för tjänster täcker för närvarande ungefär 60 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/02/pthi_2020_02_2020-07-24_tie_001_sv.html