Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 1:a kvartalet 2020

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 108,5 0,5 1,9
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 98,0 -2,7 1,1
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 96,1 -1,7 0,8
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 84,8 -0,9 6,8
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 95,9 -2,6 -2,6
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 116,5 1,4 6,5
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 80,4 -4,3 -5,8
50 Tjänster avseende sjötransport 89,3 -6,9 1,2
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 89,3 -6,9 1,2
51 Tjänster avseende lufttransport 103,6 -8,3 2,1
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 101,2 0,0 0,0
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 101,2 0,0 0,0
53 Postbefordran och kurirtjänster 134,0 0,0 3,5
53.10 Postbefordran via nationella posten 134,0 0,0 3,5
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 109,0 0,3 1,4
55 Hotell- och logitjänster 124,3 -2,1 2,2
56 Bar- och restaurangtjänster 107,6 0,6 1,3
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 113,1 0,3 3,7
61 Telekommunikation 108,7 -0,3 1,9
L FASTIGHETSTJÄNSTER 109,5 0,2 1,8
68 Fastighetstjänster 109,5 0,2 1,8
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 109,9 0,2 1,9
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 109,9 0,2 1,9
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 101,5 -1,1 0,3
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 98,0 -0,1 -1,4
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 98,0 -0,1 -1,4
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 98,0 -0,1 -1,4
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,9 1,1 0,1
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 97,7 1,5 -0,6
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 97,7 1,5 -0,6
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 109,1 0,5 1,7
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 109,1 0,5 1,7
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,0 -0,7 0,4
85 Tjänster avseende utbildning 106,0 -0,7 0,4
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 116,9 3,7 4,0
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 116,9 3,7 4,0
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 106,3 1,0 2,2
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 115,9 0,9 3,4
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 102,3 1,1 1,7
S ANDRA TJÄNSTER 106,3 0,5 1,5
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 106,4 0,3 1,0
96 Andra konsumenttjänster 106,3 0,6 1,6
96.01 Tvätteritjänster 107,0 1,6 2,5
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 105,9 0,5 1,4
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 110,5 0,5 2,3

Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 1:a kvartalet 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/01/pthi_2020_01_2020-04-24_tau_003_sv.html