Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 1:a kvartalet 2020

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 105,9 0,4 1,1
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 105,2 0,2 0,8
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 105,5 0,1 1,7
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 84,8 -0,9 6,8
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 95,9 -2,6 -2,6
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 116,5 1,4 6,5
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 80,4 -4,3 -5,8
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 108,8 0,8 1,7
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem 104,7 0,0 0,0
50 Tjänster avseende sjötransport 100,3 0,2 -1,6
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 89,3 -6,9 1,2
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 103,4 3,3 -3,0
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 105,4 1,2 0,4
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 110,2 1,6 0,5
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 101,2 0,0 0,0
52.24 Tjänster avseende godshantering 95,9 -0,1 -1,9
52.29 Andra stödtjänster till transport 106,4 1,5 0,8
53 Postbefordran och kurirtjänster 130,1 0,2 4,2
53.10 Postbefordran via nationella posten 134,0 0,1 4,8
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 110,6 0,4 1,3
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 109,2 0,1 1,0
55 Hotell- och logitjänster 118,7 -2,6 -0,9
56 Bar- och restaurangtjänster 107,6 0,6 1,3
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 105,0 -0,1 0,4
58 Förlagstjänster 111,7 0,7 3,2
61 Telekommunikation 102,2 -1,0 -1,7
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 104,1 -0,1 -0,1
L FASTIGHETSTJÄNSTER 106,6 0,2 1,4
68 Fastighetstjänster 106,6 0,2 1,4
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 106,7 0,2 1,4
68.20A Hyror för kontorslokaler 103,9 0,0 0,3
68.20B Hyror för affärslokaler 103,3 0,4 1,3
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 109,9 0,2 1,9
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 101,5 -1,1 0,3
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,8 0,1 1,2
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 108,1 0,4 2,3
69.10 Juridiska tjänster 113,3 1,0 2,1
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 105,5 0,1 2,5
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster 107,4 -0,4 1,6
70.2 Företagsrådgivningstjänster 107,4 -0,4 1,6
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 104,2 0,1 0,6
71.11 Arkitekttjänster 106,9 3,0 4,1
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. 104,6 -0,1 0,6
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 101,2 0,3 -0,2
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 104,4 0,9 0,9
73.1 Reklamtjänster 104,0 0,9 0,9
73.2 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar 108,5 2,6 2,6
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,2 0,0 0,1
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 94,2 -0,6 -1,6
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 97,7 1,5 -0,6
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 93,7 -0,8 -1,7
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster 104,7 0,6 1,7
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 104,7 0,6 1,7
80 Säkerhets- och bevakningstjänster 101,2 0,3 1,1
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 107,1 0,5 1,5
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 109,0 1,1 2,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 106,0 0,2 1,1
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,0 -0,7 0,4
85 Tjänster avseende utbildning 106,0 -0,7 0,4
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 113,2 3,4 3,5
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 113,2 3,4 3,5
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 106,5 1,0 2,2
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 115,9 0,9 3,4
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 102,3 1,1 1,7
S ANDRA TJÄNSTER 106,1 0,8 1,7
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 107,1 0,4 0,9
96 Andra konsumenttjänster 105,9 1,0 2,0
96.01 Tvätteritjänster 104,7 2,0 3,0
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 105,9 0,5 1,4
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 110,5 0,5 2,3

Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 1:a kvartalet 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/01/pthi_2020_01_2020-04-24_tau_001_sv.html