Finlands officiella statistik

Studiernas gång

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utländsk bakgrund påverkade genomströmningen särskilt på andra stadiet
14.3.2018
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik var genomströmningen bland finländska studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning snabbare än bland studerande med utländsk bakgrund. På tre och ett halvt år genomförde 81 procent av studerande med finländsk bakgrund gymnasieutbildningen, medan genomströmningen var 66 procent bland studerande med utländsk bakgrund. Yrkesutbildning genomfördes på tre och ett halvt år av 69 procent av studerande med finländsk bakgrund och av 60 procent av studerande med utländsk bakgrund.

Nästa offentliggörande:
14.3.2019

Beskrivning: Statistiken beskriver studiegången för nya studerande, från slutförande av utbildning på grundskolenivå till avläggande av examen. Statistiken omfattar uppgifter om inledd utbildning, utbildningens längd, byte av utbildning och uppgifter om vad de studerande har gjort, ifall de har avbrutit sin utbildning. Uppgifter har producerats med fasta intervaller om studiernas gång inom universitetsutbildningen sedan 1980- och 1990-talen. Uppgifter om studiegången inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning samt universitetsutbildning produceras genom att man följer studiegången bland nya studerande från år 2000. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, läroinrättningar, studerande, studieavbrott, studielängd, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/index_sv.html