Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.4.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/uut_sv.html

Dela